Beskrivelse af Vindpark Blæsbjerg

Projekt Blæsbjerg, er oprindelig udviklet af Vindteam ApS, der har stået for projektudviklingen og gennemførelsen af myndighedsbehandlingen. Siden er projektet taget over af Eurowind, der har forestået den videre etablering og idriftsættelse af mølleparken.

Eurowind Project A/S har opstillet 4 vindmøller placeret på to rækker i området omkring Blæsbjergvej og Ringkøbingvej ved Idom sydvest for Holstebro. Området ved Blæsbjerg ligger relativt højt og har udmærkede vindressourcer i forhold til udnyttelsen af vindkraft.

Vindpark Blæsbjerg består af i alt fire vindmøller af fabrikatet Vestas V112. Hver mølle har en effekt på 3,45 MW og en total møllehøjde på 140 meter (tårnhøjde og vingelænge sammenlagt).

Vindmøllerne i Vindpark Blæsbjerg bidrager til produktion af miljøvenligt strøm og forventes at kunne forsyne, hvad der svarer til ca. 10.000 husstande med CO2 neutral strøm i mere end 20 år.
  • Eurowind Energy A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • Blaesbjerg@ewe.dk