Køberetsordningen er nu aktiv

Udbudsmaterialet til erhvervelse af anparter i den kommende vindmøllepark - Vindpark Blæsbjerg er nu online

Lokalbefolkningen i Holstebro Kommune og i en afstand af 4,5 km fra mølleparken ind i Herning Kommune indbydes hermed til at tegne kommanditanparter i kommanditselskabet K/S Vindpark Blæsbjerg Laug, der har til formål at eje én vindmølle i ”Vindpark Blæsbjeg” – en vindmøllepark på i alt 4 vindmøller.

Udbuddet af anparter er åbent i perioden fra uge 45 og frem til onsdag d. 3. januar 2018. Du kan læse meget mere om, hvordan du kan blive medejer her...
  • Eurowind Energy A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • Blaesbjerg@ewe.dk